- Livshistorie på computer, tablet & smartphone

Arvekonto

 

Hvem kan overtage min Min Livshistorie konto?

Den personkreds du definerer som arvinger i din Min Livshistorie kan efter din bortgang læse hele din Min Livshistorie konto, efter denne overgår til Arvekonto.

 

Hvem kan anmelde min bortgang til Min Livshistorie?

Enhver af dine arvinger kan anmelde din bortgang gennem Min Livshistorie systemet. Er din Min Livshistorie konto tilknyttet en institution gennem Min Livshistorie systemet kan institutionen ligeledes anmelde (funktionen er udelukkende tilgængelig for institutionens administrator).

 

Hvad sker der med Min Livshistorie konto når min bortgang anmeldes?

 1. Kontoen overgår til Arvekonto status (gratis)
 2. Alle dine delinger slettes, undtaget:
  • Delinger til og fra dine arvinge
 3. Dine arvinger har læseadgang, og kan se alle dine historier, inkl. dine låste historier.

 

Hvordan fungerer det i praksis?

 1. Du opretter arving status på den personkreds du ønsker at give adgang efter din bortgang
 2. Disse arvinger anmelder din bortgang til Min Livshistorie
 3. Din Min Livshistorie konto overgår til Arvekonto status, og alle delinger der ikke er til dine arvinger (eller til din institution) slettes.
 4. Dine arvinger kan nu se/læse hele din Min Livshistorie konto gratis fremadrettet gennem deres egen Min Livshistorie konti.
  • Har en arving et ønske om at ændre eller tilføje i din arvekonto er dette en mulighed (beskrevet nedenfor).

 

Hvordan kan der ændres i en Arvekonto?

Ønsker en eller flere af dine arvinger at tilføje eller ændre i din Min Livshistorie konto skal de anmode om dette og acceptere de samme vilkår din konto var underlagt før overgang til Arvekonto.

Når der anmodes om at kunne ændre i en Arvekonto, vil der blive skabt en kopi af den originale Arvekonto, og det er udelukkende den arving der anmoder der har adgang til at ændre mv. Arvingen vil dog have mulighed for at dele kontoen med andre, på normale vilkår.

 

Hvordan kan en Arvekonto lukkes eller slettes?

Det kræver alle arvingers accept førend en Arvekonto kan lukkes.

 

Kan mine arvinger se mine låste historier?

Ja, når din Min Livshistorie overgår til at være en Arvekonto kan den personkreds du har defineret som dine arvinger læse dine låste historier.

 

Hvad sker der hvis jeg kommer til at slette delingen til mine afdøde forældres (m.fl.) Arvekonto?

Sletter du delingen har du ikke længere adgang til Arvekontoen, og du er nødt til at kontakte Min Livshistorie for at få genåbnet din adgang til Arvekontoen.

 

Hvordan definerer jeg mine arvinger?

Du definerer dine arvinger under deling, hvor du kan vælge at gøre en, eller flere, specifikke personer til dine arvinger.

 

Hvordan kan jeg se en Arvekonto?

Arvekontoer du har adgang til vises i kontovælgeren på din Min Livshistorie kontos forside, samme sted som almindelige delinger til dig.

Har du spørgsmål eller lign. er du velkomme til at kontakte os på tlf. 69148041, e-mail: kontakt@MLH.dk

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev