- Livshistorie på computer, tablet & smartphone

VÆRDIER DER OPLEVES VED ANVENDELSE AF MIN LIVSHISTORIE

 

VÆRDIER FOR KOMMUNEN

- Nemt, aktivt og brugervenligt arbejdsredskab for personalet
- Kendskab til borgerens livshistorie, giver mulighed for værdig og kvalitetsrig omsorg og pleje
- Magtanvendelse overfor mennesker med demens minimeres
- Den tunge hverdag for pårørende til mennesker med demens bliver lettet
- Borgerens værdighed og identitet bevares, fordi glemte erindringer bliver vækket til live
- Kommunikationen med borgeren holdes i gang
- Pårørende kan "kigge med” på trods af geografisk afstand
- Et aktivt værktøj til samvær for besøgsvenner / frivillige / elever
- Kvaliteten i plejen styrkes og sikres
- Tidsbesparelser på personaleressourcer bliver muligt

- Rekruttering af kvalificeret personale bliver lettere
- Større arbejdsglæde og dermed mindre sygefravær hos personalet
- Afspejler at Kommunen vægter de bløde værdier højt, og at borgerne er i centrum

 

VÆRDIER FOR PERSONALET

- Trivslen på arbejdspladsen øges
- Tidsbesparelser ved introduktion af nyt personale
- Et hurtigt, nemt og overskueligt indblik i borgerens liv, værdier og vaner
- Et aktivt redskab til kvalitet i samværet med borgeren
- Magtanvendelse minimeres
- Forståelse for at livshistorie er en uomgængelig del af at yde omsorg
- En unik mulighed til at hjælpe borgeren med at leve, som han/hun altid har gjort

 

VÆRDIER FOR BORGEREN

- Forebygger ensomhed
- Øger trivsel og livskvalitet
- Understøtter borgerens identitet
- Understøtter hukommelsen 
- Sikrer at værdifulde minder / samtaleemner bevares
- Øger evnen til at kommunikere
- Højner borgerens selvværd

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev