- Livshistorie på computer, tablet & smartphone

Værdier der opleves ved anvendelse af Min Livshistorie

Værdier for Kommunen

Nemt, aktivt & brugervenligt arbejdsredskab for personalet
Ved at kende borgerens livshistorie, kan der ydes værdig & kvalitetsrig omsorg og pleje
Nedsætte magtanvendelse overfor mennesker med demens
Lette den tunge hverdag for pårørende til mennesker med demens
Bevare værdighed og identitet, genkalder minder
MLH sikre fortsat kommunikation
Giver mulighed for at pårørende kan "kigge med fra ”langdistance”
Besøgsvenner / frivillige / elever har nu et aktivt værktøj til samvær
Styrker og sikrer kvalitet i plejen
Tidsbesparende i personaleressourcer
Nemmere at rekruttere kvalificeret personale 
Større arbejdsglæde og dermed mindre sygefravær hos personalet
Synliggøre for alle borger, at Kommunen vægter de bløde værdier højt
Viser at borgerne er i centrum

Værdier for personalet

Øger trivsel på arbejdspladsen
Tidsbesparende ved introduktion af nyt personale
Giver personalet et hurtigt, nemt og overskueligt indblik i borgerens liv, værdier og vaner
Giver personalet et aktivt redskab til kvalitet i samværet med borgeren
Nedsætter magtanvendelse
Vil opleve at livshistorie er en uomgængelig del af at yde omsorg
Personalet har nu en unik mulighed til at hjælpe borgeren med at leve som man altid har gjort

Værdier for borgeren

Forebygger ensomhed
Øger trivsel og livskvalitet
Understøtter borgerens identitet
Understøtter hukommelsen
Sikre at værdifulde minder / samtale emner bevares
Øger evnen til at kommunikere
Føler sig værdifuld

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev