- Livshistorie på computer, tablet & smartphone

SÅDAN FUNGERER ADMINISTRATIONSMODULET

Når man kommer på institution og har lavet sin livshistorie, bliver den integreret / delt til institutionens administrationsmodul.

Personalet har dermed adgang til beboernes livshistorier. Modulet sørger for at huske og informere om årsdage, notifikationer m.m., så personalet er klædt godt på til at indgå i en værdig og indholdsrig dialog med beboeren. Det skal være ”stjernestunder” og ikke kun triviel snak.

I administrationsmodulet ligger beboernes profil. Her ligger oplysninger om beboerens ønsker, værdier, særheder, vaner med mere. Alle de vigtige oplysninger, der gør, at beboeren fortsat kan leve et liv med værdighed og livskvalitet, selv om erindringen glipper eller sproget er en daglig udfordring.

Endvidere betyder dét faktum, at de vigtige informationer om beboeren er samlet systematisk og på ét sted, at nye ansatte, vikarer og ferieafløsere får en bedre introduktion og risikoen for fejl reduceres.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev