- Livshistorie på computer, tablet & smartphone

Vores mission

Vores mission er at sætte livshistorien i spil

At give personalet et brugervenligt og lettilgængeligt system, hvor de samlet kan se, og tilgå beboernes livshistorie herunder også særheder, vaner m.m.

Give personalet mulighed for at få værdifulde samtaleemner, til brug i samværet med beboeren.

Livshistorien er alfa og omega for værdig pleje og omsorg. 

Livskvalitet, Nærvær & Fællesskab

 

Sådan fungerer administrationsmodulet

Når man kommer på institution og har lavet sin livshistorie, bliver den integreret / delt til institutionens administrationsmodul.

De ansatte har dermed adgang til beboernes livshistorier, hvor man modtager årsdage, notifikationer m.m. og dermed er klædt godt på til en værdig indholdsrig dialog med beboeren ”stjernestunder”, og ikke kun til en snak om ”vejret”. I administrationsmodulet er beboernes profil, hvor ens særheder, vaner, værdier, ønsker til beklædning, hygiejne m.m. er noteret, dette giver en nemmere, hurtigere tilgang til de informationer, som er med til at sikre kvalitet i plejen. Endvidere giver det en nemmere introduktion til nye ansatte, ferieafløsere. Det er muligt for de pårørende at sende historier / meddelelser på beboernes livshistorie, og der kommer notifikationer på administrationsmodulet til personalet, igen der skabes der værdifulde samtaleemner, der sikre kvalitet i samværet med beboeren. Institutionen får deres egen MLH profil med alt fra kontakt data, kan ligge udflugter, arrangementer op m.m. og de pårørende modtager meddelelse herom uanset hvor på jorden disse holder til. Alt dette sikre at borgeren er i centrum, og dennes trivsel og livskvalitet øges. Der kan endvidere også printes historier direkte i administrationsmodulet.

Værdier der opleves ved anvendelse af Min Livshistorie

Værdier for Kommunen

Nemt, aktivt & brugervenligt arbejdsredskab for personalet
Ved at kende borgerens livshistorie, kan der ydes værdig & kvalitetsrig omsorg og pleje
Nedsætte magtanvendelse overfor mennesker med demens
Lette den tunge hverdag for pårørende til mennesker med demens
Bevare værdighed og identitet, genkalder minder
MLH sikre fortsat kommunikation
Giver mulighed for at pårørende kan "kigge med fra ”langdistance”
Besøgsvenner / frivillige / elever har nu et aktivt værktøj til samvær
Styrker og sikrer kvalitet i plejen
Tidsbesparende i personaleressourcer
Nemmere at rekruttere kvalificeret personale 
Større arbejdsglæde og dermed mindre sygefravær hos personalet
Synliggøre for alle borger, at Kommunen vægter de bløde værdier højt
Viser at borgerne er i centrum

Værdier for personalet

Øger trivsel på arbejdspladsen
Tidsbesparende ved introduktion af nyt personale
Giver personalet et hurtigt, nemt og overskueligt indblik i borgerens liv, værdier og vaner
Giver personalet et aktivt redskab til kvalitet i samværet med borgeren
Nedsætter magtanvendelse
Vil opleve at livshistorie er en uomgængelig del af at yde omsorg
Personalet har nu en unik mulighed til at hjælpe borgeren med at leve som man altid har gjort

Værdier for borgeren

Forebygger ensomhed
Øger trivsel og livskvalitet
Understøtter borgerens identitet
Understøtter hukommelsen
Sikre at værdifulde minder / samtale emner bevares
Øger evnen til at kommunikere
Føler sig værdifuld

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev