- Livshistorie på computer, tablet & smartphone

Privatlivspolitik

 

Dataansvar

Vi behandler persondata og derfor har vi denne privatlivspolitik, for at beskytte din persondata og dine rettigheder. Politikken fortæller dig, hvordan vi behandler dine persondata. Politikken er gældende for al information indsamlet eller indsendt, via Min Livshistories platform og webside. 

 

Min Livshistorie er dataansvarlig og vi sikrer, at din persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Min Livshistorie A/S
Adresse: Birk Centerpark 40, 7400 Herning
CVR: 37 04 48 57
Telefon: 69 14 80 41
Mail: kontakt@mlh.dk
Webside: www.mlh.dk

Når vi behandler dine persondata oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål.

 

Behandling af persondata

 

Anvendelse af persondata

Vi behandler dine data, for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vore produkter, tjenester samt i vores kontakt med dig. 

Den type data, vi behandler, er almindelige persondata, data om interesser og vaner, trafikdata og netværksenhedsdata. Derudover behandler vi, på dine vegne, personfølsomme oplysninger. Det er oplysninger, som du selv indlægger i platformen, som en del af din personlige benyttelse.  

Min Livshistorie behandler udelukkende dine persondata efter instruks fra dig og således ikke, på eget initiativ til uvedkommende formål. Min Livshistorie har tavshedspligt, i forhold til din persondata og dine personoplysninger. Al data mv. behandles med fortrolighed. 

 

Formål med behandling

Formålet med behandlingen af persondata er, at levere vores tjeneste til dig, herunder at kunne sende dig meddelelser gennem Min Livshistories platform og via nyhedsbreve. Derudover indsamles data via cookies, se også nedenfor. 

Min Livshistorie indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata om dig, der er relevante og tilstrækkelige for denne formålsopfyldelse samt overholdelse af lovgivning og opfyldelse af retlige forpligtelser.

  

Kontrol og opdatering af persondata

Da vores tjeneste er afhængig af, at dine persondata er korrekt og opdateret, beder vi dig oplyse os, om relevante ændringer i din persondata. Opdatering kan ske, ved at benytte vores system eller ved benyttelse af kontaktoplysningerne ovenfor. 

 

Sletning af persondata

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Min Livshistorie sletter naturligvis ikke indhold på aktive konti, der benyttes i overensstemmelse med vores brugsbetingelser, så med mindre du har benyttet vores ’slet konto’ funktion, vil dine data fortsat opbevares trygt hos os.

 

Samtykke og eventuel videregivelse

Dit samtykke indhentes, inden vi behandler din persondata, til de ovenfor beskrevne formål, med mindre, behandlingen foregår på andet lovligt grundlag. Dit samtykke er frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage. Dette gøres ved at benytte kontaktoplysningerne ovenfor eller ved at afmelde dig vores tjeneste, via vores systemer.

 

Sikkerhed

Vi er underlagt regler om informationssikkerhed, hvori instrukser og foranstaltninger er beskrevet med formålet at beskytte din persondata mod at blive tilintetgjort, mod at gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, samt mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vores medarbejdere er underlagt adgangskontrol, for dine følsomme persondata samt data vedrørende personlige interesser og vaner. 

Der tages rutinemæssigt backup af vores datasæt, for at forhindre datatab.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko mod dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller andre væsentlige ulemper, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet hurtigst muligt.

 

Brug af cookies

Cookies er små tekstfiler, der gemmes lokalt, på din computer gennem din browser. Disse benyttes typisk til at genkende dig, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer til dig. Der gemmes ikke personlige oplysninger i cookies og cookies kan ikke indeholde virus.

Før cookies kan benyttes, på din Min Livshistorie konto på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger, kan dog anvendes uden dit samtykke. Ønsker du ikke at modtage cookies, har du mulighed for at blokere disse, slette allerede eksisterende cookies fra din computer eller modtage en advarsel, før der gemmes cookies på dit system. Skulle du vælge at benytte dig af disse muligheder, og dermed forhindre Min Livshistorie i at gemme cookies på dit system, er der en risiko for at websiden, samt Min Livshistories platform, ikke vil fungere optimalt for dig.

Formålet med cookies, på Min Livshistorie, er at indsamle data til brug for fremtidige tilpasninger og forbedringer af vores tjeneste. Data fra cookies benyttes til trafikmåling og analyse (Google Analytics) og Affiliate Marketing. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.

 

Rettigheder

 

Din adgang til din persondata

Som bruger af Min Livshistorie, kan du til enhver tid få oplyst, hvilke persondata vi behandler om dig, herunder hvor disse stammer fra samt hvordan vi anvender dem. Dine rettigheder inkluderer også oplysning om, hvor længe vi opbevarer dine persondata samt hvilke eksterne aktører, der modtager persondata om dig, i det omfang vi videregiver persondata i Danmark og udlandet.

Såfremt du anmoder om dette, kan vi oplyse dig hvilke persondata, vi behandler om dig. Denne adgang, kan dog være begrænset, af hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse, immaterielle rettigheder samt forretningshemmeligheder.

Du har ret til at modtage, de persondata du har stillet til rådighed for os samt de persondata, vi har indhentet via dit samtykke. Du har retten til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Såfremt du benytter dig af din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata i et almindeligt anvendt format.

 

Sletning eller rettelse af din persondata

Såfremt du mener, de oplysninger vi behandler om dig, er unøjagtige eller urigtige, kan du få dem rettet. Da alle personoplysninger vi har om dig, stammer fra dig, er det som udgangspunkt dit ansvar, at rette dine data i Min Livshistories platform. Såfremt dette ikke er muligt, bedes du kontakte os og informere os om, hvori unøjagtigheden består.

Vi har, i nogle tilfælde, en forpligtelse til at slette dine persondata, herunder eksempelvis hvis du trækker dit samtykke tilbage. Du kan bede om, at få din persondata slettet, hvis du ikke længere mener, de er nødvendige for vores formålsopfyldelse. Du kan ligeledes kontakte os, hvis du mener dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen m.v.

 

Din indsigelsesret

Du har indsigelsesret for vores brug af dine persondata. Såfremt din indsigelse er berettiget, sørger vi for at stoppe behandlingen af dine persondata. 

 

Din henvendelse til os

Ved henvendelser om adgang til din persondata, rettelse af din persondata, sletning af din persondata samt indsigelse, mod vores brug af din persondata, giver vi dig svar på din henvendelse hurtigst muligt, dog senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse.

Du bedes benytte kontaktoplysningerne øverst i denne privatlivspolitik, når du henvender dig til os, samt gøre det klart hvad din henvendelse omhandler.

 

 

Nedenfor finder du en liste over vores databehandlere

Databehandlere for Min Livshistorie

  

Leverandør Lokation/Land Lovligt grundlag for processering udenfor EU Funktion Opdateret
Partner IT Danmark   Support 11. april 2018
Hassel IT Danmark   Udvikling 11. april 2018
Microsoft Irland   Hosting 11. april 2018
Linode Tyskland   Hosting 11. april 2018
MailChimp USA EU-US Privacy Shield E-mail service 11. april 2018

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev